About Haidrun

Om Haidrun

Haidrun har utvecklat nästa generations produkter för att adressera kravet från konsumenter och företag på hållbara produkter. Våra produkter effektiviserar regelefterlevnad för existerande och kommande krav och lagar från myndigheter.

Vi brinner för att hjälpa företag och deras branscher att anpassa sig för att bli smartare, effektivare och bevisa att deras produkter är hållbara.

Haidruns produkter, Haidrun Digital Product Passport och Haidrun Tracker, använder teknik som gör det omöjligt att förvanska information som samlas in från råvaruleverantörer, tillverkare‚ distributörer, grossister och andra aktörer i en försörjningskedja. Att dessutom kunna addera möjligheten att vara helt transparent mot slutkund och andra intressenter ger er en mycket stark position i en värld där befintliga och kommande generationer ställer krav nya på hållbarhet.

Vår mission
och vision

Vår mission är att med hjälp av digital teknik integrera förtroende, transparens och autentisering i alla tekniska lösningar för att bidra till skalbar långsiktig hållbarhet.

Vår vision är att bli den självklara leverantören av lösningar inom spårbarhet för alla hållbara företag på planeten!